Over de RepairMonitor

De RepairMonitor is een online tool waarmee Repair Cafés heel eenvoudig kunnen monitoren welke producten zij binnen krijgen, wat daar mis mee is en wat er – al dan niet met succes - is gedaan om het voorwerp te repareren. Met de data die we op die manier verzamelen, verkrijgen we inzicht in de duurzaamheid en repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven. Hiermee benaderen we fabrikanten, politici en consumenten. Dat moet leiden tot betere producten die passen in de circulaire economie.

De RepairMonitor is nadrukkelijk bedoeld voor het verzamelen en delen van reparatiegegevens. De tool is geen algehele vervanging voor de bezoekersadministratie die lokale Repair Cafés bijhouden. Repair Cafés die e-mailadressen, postcodes, leeftijden of andere gegevens van hun bezoekers willen bijhouden, dienen dat separaat te doen.