Over ons

De RepairMonitor is een online tool waarmee Repair Cafés heel eenvoudig kunnen monitoren welke producten zij binnen krijgen, wat daar mis mee is en wat er – al dan niet met succes - is gedaan om het voorwerp te repareren. Met de data die we op die manier verzamelen, verkrijgen we inzicht in de duurzaamheid en repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven. Hiermee benaderen we fabrikanten, politici en consumenten. Dat moet leiden tot betere producten die passen in de circulaire economie.

De RepairMonitor is nadrukkelijk bedoeld voor het verzamelen en delen van reparatiegegevens. De tool is geen algehele vervanging voor de bezoekersadministratie die lokale Repair Cafés bijhouden. Repair Cafés die e-mailadressen, postcodes, leeftijden of andere gegevens van hun bezoekers willen bijhouden, dienen dat separaat te doen.

RepairMonitor.org is een website van Stichting Repair Café International. Deze stichting, gevestigd in Amsterdam, wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze helpt daartoe wereldwijd groepen vrijwilligers op weg met hun eigen Repair Café: een maandelijks of wekelijks terugkerende repareerbijeenkomst voor en door buurtgenoten.

Een schat aan reparatie-ervaring

Tijdens deze bijeenkomsten, die op duizenden plaatsen in tientallen landen worden georganiseerd, wordt een schat aan reparatie-ervaring opgedaan. De RepairMonitor is bedoeld om deze ervaring te bundelen. Zodat reparateurs van elkaar kunnen leren, en we conclusies kunnen trekken over de repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven. 

Stichting Repair Café International zet zich, samen met partners, in voor repareerbare producten die passen in de circulaire economie. Met de gegevens die in de RepairMonitor worden verzameld, kunnen we dit pleidooi ondersteunen. Daarom hopen we dat zo veel mogelijk Repair Café-vrijwilligers de RepairMonitor gaan gebruiken, en de vragen in de monitor zo gedetailleerd mogelijk beantwoorden.

Heb je vragen? Stuur ons dan een bericht